ล้อพียูสีเทาตลับลูกปืน

ประเภทล้อ : พียูสีเทาตลับลูกปืน / POLYURETHANE (ON NYLON)
เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภท

ชนิดแป้น

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ชนิดเกลียว

คลิกที่รูปเพื่อขยาย